Cykl życia projektu

Projekt stanowi  zbiór jednorazowych działań realizowanych dla zaspokojenia potrzeb np. publicznej
jednostki organizacyjnej, która posiada określony termin rozpoczęcia i zakończenia, jasno określone cele, zakres oraz określony budżet. Działania związane z realizacją  projektu moża ułożyć w  chronologicznym porządku, który jest często prezentowany jako cykl życia projektu - rysunek nr 1     
 
Każdy inwestor rozpoczynający realizację jakiegokolwiek pomysłu musi  przejść drogę cyklu projektowego. Poszczególne fazy cyklu projektu zawierają szereg działań.  W praktyce spotyka wiele różnych koncepcji podziału  cyklu .  Wielu managerów, ekspertów od zarządzania projektem
przedstawia cykl w podziale na większą ilość faz. Wyróóznia się np. bardzo często jeszcze jedną fazę odnoszącą się do momentu likwwidacji projektu z tytułu  jego zużycia techniczego, ekonomiczne . Każdy projekt po okrełsonym okreśie eksplotacji wchodzi ostatecznie w fazę, kiedy należy go zastąpić innym nowocześniejszym rozwiązaniem i wówczas należy  wykonać  działania związne  z likwidacją przestarzałego rozwiązania . Momen utylizacji efektów  przestarzałego projketu jest obecnie co raz bardziej istotny z punktu widzenia ochrony środiwska. Na pewno przedsatwiając cykl projektu nie mozna  nie uwzględniać działań likwidacyjnych/ utylizacyjnych. Zawsze trezba je mieć na uwadze  relizując projekt. Nie nie stoi na przeszkodzie jednak ,aby te zagdanienia  łączyć z fazą eksploatacji projektu. Można przyjąć, że likwidacja projketu jest końcowym działaniem fazy eksploatacji. Bez względu na  te różnice w podejściu do toworzu struktury projektu, dla inwestora istotne jest aby wiedział iż co najmniej musi przejść układ działań od prac przygtowawczych- przedprojektowych, po przez prace projetowe, prace realizacyjne,   prace  rozrochowo - odbiorowe aż do prac  ocennych związnych z ostateczną kolaudacją projektu ,  eksplotacją i następnie likwidacją projektu. 

2012 © Mirosław Żyznowski
Polecamy portal Lex- Bud Centrum Doradztwa Budowlanego/ Polskie Centrum Edukacji  -
www.lex-bud.com.pl. Z doświadczenia i wiedzy tej jednostki korzysta także portal InwestorPubliczny.pl
Lex-Bud specjalizuje się w doradztawie dotyczącym   prowadzenia cyklu procesu budowlanego prowadzonego w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych
Zachęcamy do odwiedzania portalu Polskiego Centrum Edukacji- www.UmowywBudownictwie.pl
Na stronach protalu znajduje się uszczególowiona  informacja o umowach  towarzyszących procesowi  budowlanemu
Zachęcamy do odwiedzania portalu Polskiego Centrum Edukacji- www.ZawodBudowlany.pl
Tam   można znależć informacje o  zawodach budowlanych. Fachowcy budowlani mogą otrzymać informację o producentach materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego, warunki finansowania i ubezpieczenia działaności budowlanej
ZAWODBUDOWLANY. PL
InwestorPubliczny.pl
[strona główna ][współpraca][forum][szkolenia ][doradztwo][kontakt]
Przygotowuję
Projektuję
Buduję
Wyposażam
Eksploatuję
Polityka stosowania plików "cookies"
inwestorpubliczny.pl
TOP-INVESTOR
www.top-investor.pl