2012 © Mirosław Żyznowski
Istotne przepisy w budownictwie
  - ustawy
  - rozporządzenia
Wady dokumentacji projektowej
Zakres prac architekta
Warianty określenia przedmiotu
zamówienia na  prace   projektowe
Obowiązki i uprawnienia projektanta
Zachęcamy do odwiedzania portalu firmy TOP-INVESTOR www.UmowywBudownictwie.pl
Na stronach protalu znajduje się uszczególowiona  informacja o umowach  towarzyszących procesowi  budowlanemu
Polecamy portal Lex- Bud Centrum Doradztwa Budowlanego firmy
TOP_INVESTOR
www.lex-bud.com.pl. Z doświadczenia i wiedzy tej jednostki korzysta także portal InwestorPubliczny.pl
Lex-Bud specjalizuje się w doradztawie dotyczącym   prowadzenia cyklu procesu budowlanego prowadzonego w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych
Polskie Centrum Edukacji
Polskie Centrum Edukacji - www.pce.com.pl - firma szkoleniowa istniejąca od 1998 r. ofeuje szkolenia, zjazdy, konferencje i seminaria dotyczące zagadnień  procesu budowlanego. W strukturze centrum
były kiedyś  portale tematyczne związne z budownictwem :
www.inwestorpubliczny.pl
www.umowywbudownictwie.pl
www. zawodbudowlany.pl
www. lex-bud.com.pl
Zachęcamy do odwiedzania portalu firmy TOP-INVESTOR www.ZawódBudowlany.pl
Tam   można znależć informacje o  zawodach budowlanych. Fachowcy budowlani mogą otrzymać informację o producentach materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego, warunki finansowania i ubezpieczenia działaności budowlanej
ZAWÓDBUDOWLANY. PL
Wytyczne do projektowania nowoczesnej
przestrzeni biurowej
Metody kosztorysowania robót budowlanych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
Przykład programu funkcjonalno - użytkowego
Zakres specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Poziomy opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Przykład założeń wyjściowych do projektowania
Przykład założeń wyjściowych do kosztorysowania
Lista Katalagów Nakładów Rzeczowych dostępnych na rynku
NOWOCZESNE KOSZTORYSOWANI
  ROBÓT  BUDOWLANYCH
PRZEDMIARY - ONLINE
    ( będzie polska wersja )
NOWOCZESNE KOSZTORYSOWANIE
             LEKSYKON CEN
ROBÓT BUDOWLANYCH
KOSZTORYSY - ONLINE
( będzie polska wersja )
InwestorPubliczny.pl
[strona główna ][współpraca][forum][szkolenia ][doradztwo][kontakt]
Przygotowuję
Projektuję
Buduję
Wyposażam
Eksploatuję
Polityka stosowania plików "cookies"
inwestorpubliczny.pl
TOP-INVESTOR
www.top-investor.pl