2012 © Mirosław Żyznowski
Ustawy budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (DZ. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 90) więcej >

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
więcej >

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1180)
więcej >

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 168, poz. 1006)
więcej >

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149 poz. 996)
więcej >

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
wiecej >

Ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
więcej >

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
wiecej >

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1590)
więcej >

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
wiecej >

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
więcej >

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.) - tekst ujednolicony
więcej >

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
wiecej >

Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
więcej >

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.) - tekst ujednolicony
wiecej >

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 223, poz. 1465)
więcej >

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354)
więcej >

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 136, poz. 955)
więcej >

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1752)
więcej >

Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 53, poz. 385)
więcej >

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst ujednolicony; stan na dzień 24 września 2010 r.
więcej >

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - tekst ujednolicony - stan na dzień 9 października 2011 r.
więcej >

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.) - tekst ujednolicony
więcej >

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) - tekst ujednolicony
więcej >

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) - tekst ujednolicony
wiecej >

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony - stan na dzień 9 października 2011 r.
więcej >

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)
więcej >

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.) - tekst jednolity
więcej >

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) - tekst ujednolicony
więcej >

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z późn. zm.) - tekst ujednolicony
więcej >
Istotne przepisy w budownictwie
  - ustawy
  - rozporządzenia
Polecamy portal Lex- Bud Centrum Doradztwa Budowlanego firmy
TOP-INVESTOR
www.lex-bud.com.pl. Z doświadczenia i wiedzy tej jednostki korzysta także portal InwestorPubliczny.pl
Lex-Bud specjalizuje się w doradztawie dotyczącym   prowadzenia cyklu procesu budowlanego prowadzonego w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych
Zachęcamy do odwiedzania portalu firmy TOP-INVESTOR
www.UmowywBudownictwie.pl
Na stronach protalu znajduje się uszczególowiona  informacja o umowach  towarzyszących procesowi  budowlanemu
Polskie Centrum Edukacji
Zachęcamy do odwiedzania portalu firmy TOP-INVESTOR www.ZawodBudowlany.pl
Tam   można znależć informacje o  zawodach budowlanych. Fachowcy budowlani mogą otrzymać informację o producentach materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego, warunki finansowania i ubezpieczenia działaności budowlanej
ZAWODBUDOWLANY. PL
NOWOCZESNE KOSZTORYSOWANI
  ROBÓT  BUDOWLANYCH
PRZEDMIARY - ONLINE
    ( będzie polska wersja )
NOWOCZESNE KOSZTORYSOWANIE
             LEKSYKON CEN
ROBÓT BUDOWLANYCH
KOSZTORYSY - ONLINE
( będzie polska wersja )
InwestorPubliczny.pl
[strona główna ][współpraca][forum][szkolenia ][doradztwo][kontakt]
Przygotowuję
Projektuję
Buduję
Wyposażam
Eksploatuję
Polityka stosowania plików "cookies"
inwestorpubliczny.pl
TOP-INVESTOR
www.top-investor.pl
Polskie Centrum Edukacji - www.pce.com.pl - firma
szkoleniowa istniejąca od
1998 r. ofeuje szkolenia,
zjazdy,
konferencje i seminaria
dotyczące zagadnień  procesu budowlanego. W strukturze
centrum były kiedyś   portale tematyczne związne z
budownictwem :
www.inwestorpubliczny.pl
www.umowywbudownictwie.pl
www. zawodbudowlany.pl
www. lex-bud.com.pl